Offentlig Upphandling

Offentlig upphandling är en beteckning för inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler.

Offentlig upphandling sker när en myndighet eller institution inom den offentliga sektorn skall köpa in en vara eller tjänst. De flesta fall av offentlig upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med regleringarna vad gäller offentliga upphandlingar är att säkerställa att offentlig upphandling görs på ett sätt som utnyttjar konkurrensen på marknaden istället för att sätta densamma ur spel. Således skall varan eller tjänsten som skall köpas in vara i centrum vid offentlig upphandling och inte vem som är leverantör. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till det bästa priset. På detta vis vill lagstiftaren undvika korruption inom offentlig sektor vid inköp av varor och tjänster.

I Sverige regleras den offentliga sektorns upphandling av lagen om offentlig upphandling samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.